System ochrony obrazów

Jednym z przejawów życia Kościoła jest sztuka sakralna, należąca do najszlachetniejszych dzieł ducha ludzkiego. Dzieła dawne muszą być chronione w całości, gdyż są dowodem chrześcijańskiej historii.

W ostatnich latach zanotowano wzrost przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem w obiektach sakralnych. Odnotowuje się przewagę kradzieży z włamaniem nad kradzieżami, co świadczy o zmianie struktury przestępczości i brutalizacji działań przestępczych.

Ze względu na dużą wartość artystyczną wizerunku Matki Bożej z Sanktuarium w Lewiczynie i jego ciągłą, choć pełnioną w zmiennych warunkach funkcją kultową, zaszła konieczność zapewnienia bezpiecznej ekspozycji obrazu, wraz ze srebrnymi sukienkami. Obraz “Matka Boska z Dzieciątkiem” umiejscowiony jest w niszy centralnej XVIII – wiecznego ołtarza głównego kościoła – Sanktuarium Matki Bożej w Lewiczynie, przynależącego do Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha i Św. Marcina.

Czytaj dalej