Polityka jakości

Polityka jakości

Aby skuteczniej kontrolować jakość naszych produktów opracowaliśmy i wdrożyliśmy własny System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Od początku istnienia za główny cel stawiamy sobie bezkompromisowe podejście do jakości oferowanych przez nas wyrobów, które zawsze przekłada się na zadowolenie naszych Klientów, a to z kolei gwarantuje stabilność firmy i ugruntowaną jej pozycję na rynku.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników w osiąganiu celów jakościowych,
  • dobór i szkolenie pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań.
  • unowocześnianie technologii w celu dostosowania się do potrzeb rozwijającej się techniki.
  • monitorowanie i doskonalenie procesów które gwarantują jakość wyrobów i oferowanych usług poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów.

Polityka jakości Metal Radom stanowi deklarację do spełnienia wymagań mających zastosowanie i zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności w celu doskonalenia jakości wyrobów. Każdy pracownik Metal Radom zna i respektuje założenia naszej polityki oraz dąży do rozwoju systemu zarządzania jakością.