Dane spółki

Dane spółki

Nazwa spółki: Metal Radom sp. z o.o.

Adres siedziby spółki: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

NIP: 5213945738

Sąd rejestrowy spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000931860

Kapitał zakładowy: 5000zł